Начало Услуги НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

1. ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО

А. Защита на обвиняемия при образуване на досъдебно производство срещу него от разследващи органи – прокурор, следовател и разследващ полицай
Защита и представителство пред съда във  връзка с мерките за неотклонение, взети от органите на досъдебното производство
Защита срещу незаконосъобразни действия на разследващите органи в хода на досъдебното производство

Б. Процесуално представителство на пострадали от престъпления в досъдебното производство в качеството им на частни обвинители или граждански ищци.

2. СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО

Процесуално представителство и защита на клиента пред Районен, Градски, Върховен съд.