Начало Услуги Трудово право

Трудово право

Консултации по трудово-правни въпроси, изготвяне на договори по кодекса на труда, оспорване на дисциплинарни наказания, изготвяне на првно становище при трудов спор, съдействие и процесуално представителство /защита/ при трудови дела за незаконно уволнение, обезщетения и др.