Начало Услуги Семейно и наследствено право

Семейно и наследствено право

 

Семейно правоКонсултации и защита по дела за развод, консултации по семейни и наследствени въпроси, домашно насилие, поставяне под запрещение, развод по исков път и по взаимно съгласие, издръжка, родителски права, произход, оспорване и установявае делба на имущество - дороволна и съдебна.

Изготвяне на завещания.

Възстановяване на запазена част от наследство

Отказ от наслество, делба на наследство, наследяване по закон и по завещние.