Начало Услуги Търговско право / регистрация на фирма /

Търговско право / регистрация на фирма /

Търговско правоНие изготвяме договори, консултираме и защитаваме нашите клиенти - търговци във всички сектори на бизнеса. Представляваме клиентите си - търговски дружества пред всички държавни учреждения и съдебни инстанции във връзка с търговски, данъчни, митнически, административни трудови спорове, спорове по договори, спорове за собственост, право на строеж, спор за на граници на имот и др. Съдействаме в сключване на търговски сделки с недвижими имоти, ипотеки, ценни книги, лизингови сделки, договори за превоз, продажби, комисионни и дистрибуторски договори, посреднически договори, спедиционни договори, застрахователни договори, запис  на заповед, търговски обезщетения и др.

 

 

 

 

Освен това извършваме и следните дейности:

 • регистрации на фирми
 • пререгистрация на фирми
 • регистрация на  ЕООД и ООД
 • регистрация на ЕТ
 • регистрация на АД
 • регистрация на клон
 • регистрация на кооперация, сдружение, фондации,

както и

 • обявяване на финансов отчет
 • вписване на промяна на управител
 • вписване на промяна на седалище
 • вписване на промяна на съдружници
 • вписване на други промени
 • закриване на фирма, ликвидация, неасъстоятелност
 • прехвърлете на дружествени дялове
 • прекратяване на членство в дружество
 • прехвърляне на предприятие, вписване на прокурист
 • абонаментно обслужване на фирми