Начало Услуги Вещно право

Вещно право

 

Вещно правоКонсултации по дела, спорове за собственост на апартамент на дворно място, на парцел, спорове за собственост на земеделски земи, граници на имот, владение, етажна собственост, придобиване по давност на недвижим имот, защита на владението, защита на собствеността, съсобственост, право на строеж, право на ползване, прехвърляне на недвижими имоти, ревандикационен иск и др.

Осигуряване на защита по дела на всички инстанции, даване на писмени становища по започнати дела, изготвяне на нотариални актове, споразумения, спогодби, обстоятелствена проверка, съдебни и доброволни делби, нотариални покани, пълномощни и др.