Начало Услуги Гражданско право

Гражданско право

 

Гражданско правоКонсултации по гражданско-правни въпроси.

Защита пред съда на всички инстанции при гражданско-правен спор, изготвяне на документи,.

Процесуално представителство в изпълнителното производство.

Представяне под запрещение, настойничество и попечителство.

Консултации по сложни граждански дела.