Home Frequently Asked Questions 3. ВЪПРОС:УЧАСТВАХ В КАТАСТРОФА С ЛИЧНИЯ СИ АВТОМОБИЛ ,КОЙТО Е ЗАСТРАХОВАН ,НО НЕ УВЕДОМИХ ВЕДНАГА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ ЗА ПРЕТЪРПЯНАТА КАТАСТРОФА В СРОК.КАКВИ СА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НЕУВЕДОМЯВАНЕТО ЗА МЕН?

3. ВЪПРОС:УЧАСТВАХ В КАТАСТРОФА С ЛИЧНИЯ СИ АВТОМОБИЛ ,КОЙТО Е ЗАСТРАХОВАН ,НО НЕ УВЕДОМИХ ВЕДНАГА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ ЗА ПРЕТЪРПЯНАТА КАТАСТРОФА В СРОК.КАКВИ СА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НЕУВЕДОМЯВАНЕТО ЗА МЕН?

ОТГОВОР: АКО НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО Е ИЗВЪРШЕНО ВИНОВНО, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.87, АЛ.1 ЗЗД ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ МОЖЕ ДА РАЗВАЛИ ДОГОВОРА ЗА ЗАСТРАХОВКА И ДА НЕ ВИ ПЛАТИ. В ТОЗИ СЛУЧАЙ ТОЙ Е ДЛЪЖЕН ДА ОПРЕДЕЛИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН СРОК ЗА РЕАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, СЛЕД КОЕТО ДОГОВОРЪТ ЩЕ СЕ СЧИТА ЗА РАЗВАЛЕН. НЕИНФОРМИРАНЕТО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ В СРОК ПО СИЛАТА НА ПРАВНАТА НОРМА НЕ ОЗНАЧАВА ЧЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯТ СРОК Е ПРЕКУЛЗИВЕН /ТОЕСТ СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО МУ ДА СЕ ПОГАСЯВА ПРАВОТО ДА СЕ ИСКА ЗАСТРАХОВКАТА/, НО ВИЕ ЩЕ ТРЯБВА ДА ДОКАЖЕТЕ ЧЕ НЕ СТЕ ВИНОВЕН ЗА НЕИНФОРМИРАНЕТО - НАПРИМЕР СЛЕД КАТАСТРОФАТА СТЕ БИЛИ 10 ДНИ В БОЛНИЦА СЛЕД ПРЕТЪРПЯНО ОТ КАТАСТРОФАТА МОЗЪЧНО СЪТРЕСЕНИЕ И ДР. ПОДОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.