Home Frequently Asked Questions 2. ВЪПРОС: ВНЕСОХ СТОКА ОТ СТРАНА ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СЛЕД ПРОВЕРКА ПО ДЕКЛАРАЦИЯТА МИТНИЦАТА МИ ИЗДАДЕ РЕШЕНИЕ ,С КОЕТО ПРОМЕНИ МИТНИЧЕСКИЯ КОД ПО ВНОСА ,КАТО В РЕШЕНИЕТО МЕ ЗЪДЪЛЖИ ДА ПЛАТЯ ДЪОПЪЛНИТЕЛНО ДДС И МИТО.КАК ДА СЕ ЗАЩИТЯ?

2. ВЪПРОС: ВНЕСОХ СТОКА ОТ СТРАНА ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СЛЕД ПРОВЕРКА ПО ДЕКЛАРАЦИЯТА МИТНИЦАТА МИ ИЗДАДЕ РЕШЕНИЕ ,С КОЕТО ПРОМЕНИ МИТНИЧЕСКИЯ КОД ПО ВНОСА ,КАТО В РЕШЕНИЕТО МЕ ЗЪДЪЛЖИ ДА ПЛАТЯ ДЪОПЪЛНИТЕЛНО ДДС И МИТО.КАК ДА СЕ ЗАЩИТЯ?

ОТГОВОР: ПЪРВО ТРЯБВА ДА ОБЖАЛВАТЕ ПРЕД АДМИНИСТРАТИВНИЯ ОРГАН, В СЛУЧАЯ НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦАТА, СЛЕД КОЕТО ЩЕ ОБЖАЛВАТЕ ПРЕД АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД. ИМАЙТЕ ПРЕДВИД ЧЕ, СЛЕД РЕШЕНИЕТО ЩЕ ВИ БЪДЕ НАЛОЖЕН АКТ ЗА МИТНИЧЕСКО НАРУШЕНИЕ И СЛЕД НЕГО ЩЕ ВИ БЪДЕ ПОСТАНОВЕНО ОТ МИТНИЦАТА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ В РАЗМЕР НА 200% ОТ УСТАНОВЕНОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ В РЕШЕНИЕТО. ВСИЧКИ ТЕЗИ АКТОВЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЖАЛВАТ, В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ВЛИЗАТ В СИЛА И ЩЕ ТРЯБВА ДА ГИ ЗАПЛАТИТЕ.