Home Frequently Asked Questions 6. ВЪПРОС:КАКВО Е ЗАКОННОТО ОСНОВАНИЕ СЪДЪТ ДА ПРЕДОСТАВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ СЛЕД РАЗВОД?

6. ВЪПРОС:КАКВО Е ЗАКОННОТО ОСНОВАНИЕ СЪДЪТ ДА ПРЕДОСТАВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ СЛЕД РАЗВОД?

ОТГОВОР: ЗАКОННОТО ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ СЛЕД РАЗВОД Е ЧЛ. 260, ал. 2, ГПК, СПОРЕД КОЙТО СЪДЪТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО РАЗГЛЕЖДА ИСКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ И ЧЛ. 107, АЛ. 1 СК, СПОРЕД КОЙТО ПРИ ДОПУСКАНЕ НА РАЗВОД СЪДЪТ ПРЕДОСТАВЯ СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ НА ЕДИНИЯ ОТ СЪПРУЗИТЕ.