Home Frequently Asked Questions 5. ВЪПРОС:МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ИЗВЪРШВА ДЕЛБА,КОГАТО В НАСЛЕДСТВОТО СА ВКЛЮЧЕНИ ИМОТИ ,КОИТО НАСЛЕДОДАТЕЛЯТ Е ПРИТЕЖАВАЛ В СЪСОБСТВЕНОСТ С ТРЕТИ ЛИЦА?

5. ВЪПРОС:МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ИЗВЪРШВА ДЕЛБА,КОГАТО В НАСЛЕДСТВОТО СА ВКЛЮЧЕНИ ИМОТИ ,КОИТО НАСЛЕДОДАТЕЛЯТ Е ПРИТЕЖАВАЛ В СЪСОБСТВЕНОСТ С ТРЕТИ ЛИЦА?

ОТГОВОР: АКО В НАСЛЕДСТВОТО СА ВКЛЮЧЕНИ ИМОТИ, КОИТО НАСЛЕДОДАТЕЛЯТ Е ПРИТЕЖАВАЛ В СЪСОБСТВЕНОСТ С ТРЕТИ ЛИЦА ,ТЕЗИ ИМОТИ СЕ ВКЛЮЧВАТ В ДЕЛБАТА, ИСКАНА ОТ НАСЛЕДНИЦИТЕ.ДО СЪСТАВЯНЕ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ ОБАЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ ДЕЛБА МЕЖДУ НАСЛЕДНИЦИТЕ И ТРЕТИТЕ ЛИЦА. АКО ТАКАВА ДЕЛБА НЕ СЕ ИЗВЪРШИ, СЪСОБСТВЕНИЯ ИМОТ СЕ ИЗКЛЮЧВА ОТ ДЕЛБАТА.