Home Frequently Asked Questions 4. ВЪПРОС: СЛЕД СМЪРТТА НА ДЛЪЖНИКА, КАКВИ СА ПОСЛЕДИЦИТЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИТЕ МУ ПРИ ОБРАЗУВАНО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО?

4. ВЪПРОС: СЛЕД СМЪРТТА НА ДЛЪЖНИКА, КАКВИ СА ПОСЛЕДИЦИТЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИТЕ МУ ПРИ ОБРАЗУВАНО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО?

ОТГОВОР: СЛЕД СМЪРТТА НА ДЛЪЖНИКА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРОДЪЛЖАВА, КАТО ИЗПЪЛНЕНИЕТО СЕ НАСОЧВА ВЪРХУ ИМУЩЕСТВОТО, ОСТАНАЛО СЛЕД СМЪРТТА НА ДЛЪЖНИКА. АКО НАСЛЕДНИЦИТЕ СА ПРИЕЛИ НАСЛЕДСТВОТО,ИЗПЪЛНЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ НАСОЧИ И ВЪРХУ ТЯХНОТО ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО, АКО ИМУЩЕСТВОТО ОСТАНАЛО СЛЕД СМЪРТТА НА ДЛЪЖНИКА НЕ Е ДОСТАТЪЧНО ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ВЗИСКАТЕЛЯ. АКО ЕДИН ОТ НАСЛЕДНИЦИТЕ СЕ Е ОТКАЗАЛ ОТ НАСЛЕДСТВОТО ,В ТОЗИ СЛУЧАЙ КЪМ ОТКАЗАЛИЯ СЕ ОТ НАСЛЕДСТВО НАСЛЕДНИК- ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО СЕ ПРЕКРАТЯВА , А КЪМ НЕОТКАЗАЛИТЕ СЕ ОТ НАСЛЕДСТВОТО ПРОДЪЛЖАВА.